23.11.2015 r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej Młody Kopernik w Wałbrzychu. Część artystyczną przygotowały wychowawczynie klas I a  i  I b – panie Justyna Sarnowska i Bogusława Gałysa- Szklarz. Uroczystość pasowania  uczniów klas pierwszych rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły –  Pani Jowity Rząsowskiej, która powitała zebranych gości i  podkreśliła, że uczniowie po akcie ślubowania zostaną przyjęci do pierwszej społeczności uczniowskiej Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej Młody Kopernik w Wałbrzychu. Występ dzieci uświetnili swoją obecnością Pan Janusz Gąsiorowski- były Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Wałbrzychu , Pan Jacek Drejer – Dyrektor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Pan Mariusz Kałwak- Kierownik Delegatury na Wałbrzych Kuratorium z Wrocławia, ks dr  Krzysztof Moszumański, Pani Urszula Polowy – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wałbrzychu , Pani Małgorzata Wiłkomirska – Radna Miasta Wałbrzych, Pani Renata Nowicka – Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Publicznej Biblioteki Pod Atlantami w Wałbrzychu oraz rodzice .  Podczas akademii uczniowie z zaangażowaniem tańczyli, śpiewali piosenki i recytowali wiersze. Po programie artystycznym Pani Dyrektor uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali ,,… być  dobrym uczniem, dbać o dobre imię swojej  klasy i szkoły(…) „, a następnie wręczyła upominki i pamiątkowe dyplomy.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/2015/12/pasowanie” title=””]