8 stycznia 2016 r. została przeprowadzona w naszej szkolnej bibliotece  lekcja biblioteczna. Dzięki temu dzieci zapoznały się z księgozbiorem, rozwiązywały zagadki dotyczące bajek oraz układały z rozsypanek wyrazowych pełne tytuły bajek i baśni. Jako kontynuację udajemy się 18 stycznia do Filii Biblioteki pod Atlantami.