W ósmym dniu ferii odbyły się zajęcia językowe z panem Michałem Sawko. Dzieci uczestniczyły w grach grupowych, utrwalały dotychczas poznane słowa a także nauczyły się zupełnie nowych. W tym dniu miały odbyc sie również zajęcia z języka niemieckiego, ale ze względu na chorobę nauczyciela odbyły się zajęcia zastępcze : warsztaty plastyczne prowadzone przez pracowników Muzeum Ceramiki. Dzieci samodzielnie robiły wiosennego kwiatka.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/2016/03/sawko” title=””]