W listopadzie 2016r. w naszej szkole zorganizowana została zbiórka karmy do Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Wałbrzychu. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku,kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce żywności.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/2016/11/karma” title=””]