Spotkanie z Panem Policjantem

23 maja uczniowie naszej szkoły brali udział w programie profilaktycznym mającym na celu podnoszenie świadomości, oraz kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Spotkanie prowadzone było przez przeszkolonego funkcjonariusza Policji realizującego zadania z zakresu profilaktyki społecznej.

czytaj więcej

Apel

Z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbył się uroczysty apel na którym uczniowie klas I i II przybliżyli w bardzo przystępny sposób swoim młodszym kolegom i koleżankom tak ważne dla Polski wydarzenie.

czytaj więcej

Szachy

W naszej szkole raz w tygodniu uczniowie grają w szachy. Jest to nowa dyscyplina,która rozwija pamięć i uwagę,aktywność twórczą,a także pozytywne sfery osobowości. Gra ta rozwija intelektualnie pod każdym względem. To bardzo trudna gra,więc warto zaczynać naukę najwcześniej.

czytaj więcej

Pasowanie na czytelnika

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę. Głównym celem pasowania było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

czytaj więcej