23 maja uczniowie naszej szkoły brali udział w programie profilaktycznym mającym na celu podnoszenie świadomości, oraz kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Spotkanie prowadzone było przez przeszkolonego funkcjonariusza Policji realizującego zadania z zakresu profilaktyki społecznej.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/2017/05/policja” title=””]