Dnia 25 października uczniowie klasy I uczestniczyli w uroczystości pasowania na czytelnika, która odbyła się w Bibliotece Pod Atlantami. Pasowanie połączone było ze spotkaniem poświęconym autorce książek, wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży – Wandzie Chotomskiej. Pierwszaki z zaciekawieniem obejrzały również przedstawienie przygotowane przez starszych kolegów.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/2017/12/pasowanie” title=””]