Drzewka matematyczne – działania na liczbach w zakresie do 20 (+, -) . W jakiej szkole uczniowie posiadają takie pomoce dydaktyczne? Młody Kopernik – Twoje dziecko z matematyką na „Ty” 😁