Godło, barwy i hymn to symbole narodowe. Są one wyrazem jedności i tożsamości narodowej.🇵🇱Najstarszym polskim symbolem jest godło – Orzeł Biały w koronie na czerwonym polu 🦅Początki Orła Białego, jako późniejszego symbolu państwa, sięgają początków powstania państwa polskiego i związane są z pierwszą rządzącą dynastią Piastów. Orzeł jako herb dynastii występował najczęściej na monetach, pieczęciach, elementach uzbrojenia i chorągwiach.A tak za pomocą różnych technik wizerunek Orła Białego przedstawiła klasa 1.