O godzinie 20:00 spod Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej ” Młody Kopernik” wyjechał autokar do Medyki z darami ludzi o WIELKICH SERCACH!!
To był trudny wieczór, gdyż autokar zabrał ze sobą również bohatera wracającego walczyć w imię swojej ojczyzny -Ukrainy 🇺🇦 Cześć i chwała za jego odwagę i umiłowanie do ojczyzny.
Jednocześnie pragniemy poinformować o geście jaki wykonała Pani Agnieszka Pałys-Bawoł prosząc jednostkę Państwowej Straży Pożarnej o honorowe syreny na cześć naszego bohatera!!!

Dziękujemy!!!

Dziękujemy również jednostce Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim ojcom naszych uczniów za POMOC I ZAANGAŻOWANIE przy załadunku autokaru.
Bohater, któremu udało nam się pomóc wrócić na Ukrainę obiecał, że po wojnie wróci do nas aby spotkać się z uczniami Młodego Kopernika.
Chwała Ukraina !