W dniu dzisiejszym klasa 3 wybrała się na wędrówkę po Polsce z mapą. Swoją podróż rozpoczęli od pierwszej stolicy Polski – Gniezna. Wędrowali przez największe miasta, góry, wyżyny i doliny. Uczyli się wskazywać na mapie rzeki od źródła do ujścia, jeziora, góry oraz kierunki. Zapoznali się z legendą mapy, nauczyli się ją odczytywać. Była to dla nich ciekawa lekcja historii i środowiska. 🗺️ 🌊