DSC_0365

ATUTY

Profesjonalna kadra nauczycieli – w Młodym Koperniku pracują najlepsi nauczyciele, pasjonaci swojego zawodu, którzy stale podnoszą swoje kompetencje podczas licznych szkoleń. Ponieważ kochają swoją pracę budują relacje z dziećmi oparte na wzajemnym poszanowaniu oraz przekazują im swoje pasje. Na co dzień dbamy o wymianę informacji między nauczycielami dla zwiększenia efektywności nauczania i dla zapewnienia całościowego podejścia do ucznia.

Wspieramy rodziców – poprzez bliską współpracę z rodzicami na bieżąco informujemy o postępach ucznia, podpowiadamy jak modelować zachowania dziecka lub jak działać w sytuacjach trudnych. Jesteśmy otwarci na dialog informację zwrotną od rodziców i dlatego jesteśmy w stałym kontakcie.

Wszystko pod jednym dachem – zapewniamy opiekę nad dziećmi w godz. 7.00 – 16.30 w formie zorganizowanych zajęć. Obok bogatego programu nauczania szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z szerokiej oferty zajęć dodatkowych: sportowych, językowych, plastycznych itp., bazy medycznej z lekarzem i pielęgniarką włącznie oraz profesjonalną opiekę psychologa i pedagoga.

Bezpieczna szkoła – zapewniamy bezpieczne środowisko do nauki w nowoczesnych warunkach, monitorując dostęp do szkoły oraz zapewniając opiekę medyczną lekarza oraz pielęgniarkii rehabilitantów.

Jak uczymy:

Nauczamy zgodnie z najnowszą wiedzą – dostosowujemy sposób nauczania do własnego stylu dzieci zwiększając tym samym skuteczność uczenia się.

Indywidualne podejście do ucznia – dzięki małym klasom nauczyciele mają możliwość poznania ucznia i dostosowania sposobu nauczania do niego samego.

Uczymy przez ruch i zabawę – wiemy, że dzieci uwielbiają się ruszać dlatego stawiamy na ruch. Każdego dnia obok zajęć z wychowania fizycznego uczniowie Młodego Kopernika mają dodatkowo zajęcia z piłki nożnej, minikoszykówki.

Uczymy więcej niż inni – w Młodym Koperniku zajęcia obowiązkowe trwają od 8.00 do 13.20 lub 14.20. Po tym czasie odrabiamy lekcje z dziećmi, pozwalamy im twórczo wypocząć np. przy sztalugach lub na spacerze czy na placu zabaw.

Uczymy praktycznych umiejętności – przygotowujemy do życia w przyszłym świecie. Wiemy, że oprócz nauki bardzo ważne są takie umiejętności praktyczne jak autoprezentacja – dlatego nasi uczniowie już od klasy pierwszej uczą się autoprezentacji z mikrofonem w ręku i przed kamerą Telewizji Dami.

Jesteśmy szkoła z wizją przyszłości – dlatego stawiamy na dwujęzyczność naszych dzieci, otwieramy im drogę do nauki na wszystkich uniwersytetach świata, poświadczone certyfikatami uznawanymi na całym świecie.

Cyfrowa edukacja – stosujemy najnowsze technologie informatyczne w nauczaniu używając m.in. tablic interaktywnych. Każdy uczeń ma do dyspozycji własnego laptopa i tablicę multimedialną w każdej klasie.

Doskonała opieka psychologiczna – jesteśmy dumni z zespołu specjalistów wspierających dzieci i nauczycieli w procesie wychowawczym i rozwojowym.

Opieka medyczna – zapewniamy stały dostęp uczniów do opieki lekarskiej, pielęgniarskiej oraz rehabilitacyjnej. Zapewniamy również bezpieczeństwo medyczne i pierwszą pomoc podczas wycieczek, pikników zawodów i przez cały rok szkolny (dysponujemy zestawem przeciwstrząsowym i sprzętem reanimacyjnym).

Uczniowie Młodego Kopernika lubią swoją szkołę i nie chcą z niej wychodzić!