• mała, kameralna szkoła
  • długie godziny funkcjonowania od 7.00-16.30
  • wykwalifikowana kadra pedagogiczna- nauczyciele z tytułami naukowymi doktora i magistra, w stopniu awansu zawodowego są to przede wszystkim nauczyciele dyplomowani i mianowani.
  • specjaliści z zakresu:

-Logopedii

-Psychologii

-Rewalidanci,

-Pedagodzy specjalni

-Neurologopedzi,

-Dyplomowani fizjoterapeuci

-Terapeuci Integracji-Sensorycznej(SI)

-Trenerzy Umiejętności Społecznej (TUS)

-Terapeuci Biofeedback

-Certyfikowani terapeuci ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

-Specjaliści metody terapii ręki

-Terapeuci pedagogiczni

-Terapeuci korekcyjno-kompensacyjni

-Terapeuci edukacji, rewalidacji i wspomagania osób ze spektrum

  • działania szkoły i nauczycieli skupiają się na tym, aby każde dziecko miało możliwość uczenia się na najwyższym dla siebie poziomie, bez względu na to, czy jest wybitnie inteligentne, ma trudności emocjonalne czy jest osoba z niepełnosprawnością. Dzięki edukacji włączającej dzieci z niepełnosprawnością maja możliwość pełniejszego rozwoju intelektualnego, osobowego, a przede wszystkim społecznego. Dla uczniów pełnosprawnych jest to okazja do oswojenia się z odmiennością, uczenia się akceptacji, tolerancji.

Uczniowie Młodego Kopernika lubią swoją szkołę i nie chcą z niej wychodzić!

NASI SPECJALIŚCI

PANI PAULA
Jestem dyplomowanym specjalistą z zakresu:

 -Integracji Sensorycznej  i Terapii Behawioralnej – studia podyplomowe
– Zarządzanie Oświatą – studnia podyplomowe
– Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej – magister
– Obecnie studiuje psychologię kliniczną
W swojej pracy kładę nacisk na jak najlepsze funkcjonowanie sfery poznawczej , emocjonalnej i społecznej dziecka.

PANI SYLWIA
Jestem dyplomowanym specjalistą z zakresu:
– Fizjoterapii – magister
– Integracji Sensorycznej – kurs I i II stopnia
– Terapii Ręki – kurs kwalifikacyjny
– Ruchu Rozwijającego metodą Weroniki Sherbourne
– Terapeutą leczenia skolioz metodą FED – certyfikat
Z dużym zaangażowaniem uczestniczę w szkoleniach i kursach , które pozwalają mi nabywać nową wiedzę.

PANI ELA
Jestem dyplomowanym specjalistą z zakresu:

– Pedagogiki -magister
– Logopedii – studia podyplomowe
– Neurologopedii – studia podyplomowe
– Integracji Sensorycznej – kurs kwalifikacyjny
– EEG Biofeedback – kurs kwalifikacyjny
– Terapii z wykorzystaniem elektrostymulacji i kinesjotapingu – kurs kwalifikacyjny
– Integracji odruchów ustno-twarzowych wg MNRI Masgutowa – kurs kwalifikacyjny
– Schematu odruchów posturalno-dynamicznych wg MNRI Masgutowa – kurs kwalifikacyjny
– Karmienia i funkcji prymarnych w tym wybiórczości pokarmowej wg autorskiego  programu senso-motorycznego – kurs  kwalifikacyjny
– Przetwarzania słuchowego – kurs  kwalifikacyjny
Specjalizuje się w neurofizjologii, miologii, ortodoncji funkcjonalnej systemami MFS.

PANI KAROLINA
Jestem dyplomowanym specjalistą z zakresu:

– psychologiem ze specjalnością psychologia kliniczna – magister
– trenerem TUS – kurs kwalifikacyjny
Dokładam wszelkich starać aby zdobyć zaufanie uczniów. Każdy problem z którym do mnie przychodzą jest dla mnie „ na wagę złota” .

PANI ASIA
Jestem dyplomowanym specjalistą z zakresu:

– Pedagogiki – licencjat
– Pedagogiki specjalnej – magister
– Integracji Sensorycznej – studia podyplomowe
– Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka – studia podyplomowe
– Rewalidacji uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – studia podyplomowe
– Terapii Pedagogicznej – magister
– Zarządzania Oświatą – magister
W pracy za cel stawiam sobie budowanie u dzieci poczucia własnej wartości, rozwijanie sfery emocjonalno – społecznej  oraz naukę doświadczania świata wszystkimi zmysłami.

PANI JULITA
Jestem dyplomowanym specjalistą z zakresu:

– terapii pedagogicznej – licencjat
– zajęć korekcyjno – kompensacyjnym licencjat
– edukacji wczesnoszkolnej – magister
– zarządzania oświatą – studia podyplomowe
Codziennie czuwam nad realizacją podstawy programowej i jej dostosowaniem do zaleceń z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przy współpracy z terapeutami.

PAN KAMIL
Jestem dyplomowanym specjalistą z zakresu:
– fizjoterapii – magister
– Integracji Sensorycznej   – kurs kwalifikacyjny
– gimnastyki korekcyjnej
– rehabilitacji ruchowej
Od wielu lat pogłębiam swoje umiejętności uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach.

PANI SYLWIA
Jestem dyplomowanym specjalistą z zakresu:
– Edukacji, Rewalidacji i Wspomagania osób ze spectrum autyzmu – studia podyplomowe

PANI MARZENA
Jestem dyplomowanym specjalistą z zakresu:
– terapii pedagogicznej – licencjat
– terapii korekcyjno – kompensacyjnej
– edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – licencjat

PAN MARCIN
Jestem dyplomowanym magistrem psychologii.