Językowa Szkoła Podstawowa Młody Kopernik
ul. Obrońców Westerplatte 39
58 – 309 Wałbrzych
sekretariat: 510 442 495
mail: sekretariat@mlody-kopernik.pl
dyrektor@mlody-kopernik.pl

Dyrektor: mgr Julita Jedlecka-Buczek 
Dyrektor do spraw dydaktycznych / pedagog: mgr Joanna Kozłowska