Młody Kopernik otwarty na kształcenie specjalne.

Zapewniamy bogate zaplecze specjalistyczne; Salę Integracji Sensorycznej, Salę Doświadczenia Świata, Magiczny Dywan

Oferujemy specjalistyczną kadrę w zakresie:

– Integracji Sensorycznej
– Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
– Terapii Pedagogicznej
– Rewalidacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
– Edukacji, Rewalidacji i Wspomagania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Nabór na wrzesień 2022 już trwa.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czesne 0zł.

Przewidujemy 10 miejsc.

Nabór na wrzesień 2023/2024 już trwa!

Zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny. W uwagach prosimy wpisać „kształcenie specjalne”.