Młody Kopernik otwarty na kształcenie specjalne.

Zapewniamy bogate zaplecze specjalistyczne; Salę Integracji Sensorycznej, Salę Doświadczenia Świata, Magiczny Dywan

Oferujemy specjalistyczną kadrę w zakresie:

– Integracji Sensorycznej
– Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
– Terapii Pedagogicznej
– Rewalidacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
– Edukacji, Rewalidacji i Wspomagania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Nabór na rok szkolny 2024/2025 już trwa.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czesne 0zł.

Przewidujemy 10 miejsc.

Nabór na wrzesień 2024/2025 już trwa!

Zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny. W uwagach prosimy wpisać „kształcenie specjalne”.

Sala Integracji Sensorycznej (SI)

jest przeznaczona do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla uczniów. Celem zajęcia prowadzonych w sali sensorycznej, jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Prawidłowo prowadzona terapia SI poprawia koordynację ruchową i ogólną aktywność dziecka. Sala sensoryczna odgrywa w tym procesie niebagatelne znaczenie. To właśnie tam odbywają się zajęcia, a rozmaite akcesoria, wyposażenie, meble i sprzęt multimedialny pomagają w kontrolowanym procesie leczenia.

Sala Doświadczania Świata

to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. W bezpiecznym i komfortowym otoczeniu za pośrednictwem efektów świetlnych i łagodnych wibracji pobudzane są podstawowe zmysły człowieka. Pobyt w sali wzbogaca dotychczasowe doświadczenia przez dostarczanie uczniom różnego rodzaju bodźców, które są przez nich poznawane, badane i kontrolowane za pomocą wszystkich zmysłów. W przyjemnej atmosferze pełnej akceptacji i relaksu uczniowie sami wybierają bodźce, których w danej chwili potrzebują. Sygnały odbierane są przez zmysły, a następnie dostarczane do układu nerwowego, co wpływa na poprawę stanu zdrowia.

Sala z Magicznym Dywanem

Uczniowie w przyjaznej i radosnej atmosferze rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, zdolności motoryczne oraz wyobraźnię. Podczas zajęć terapeutycznych oraz integracyjnych młodzież będzie zdobywała wiedzę o otaczającym świecie, budowała relacje z rówieśnikami, realizowała kolejne wyzwania. Dzięki Magicznemu Dywanowi uczniowie wyruszają w niesamowitą podróż, która wprowadzi naukę i terapię w całkiem inny wymiar.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czesne 0zł.