Nasi uczniowie po lekcjach mają WOLNE! To jest czas na zabawę. Lekcje odrabiamy na świetlicy.