Nasi uczniowie po lekcjach mają WOLNE! To jest czas na zabawę.

Dla dzieci to bardzo ważne.