szkola3

Oferta

 • klasa o profilu ogólnym z czesnym w wysokości 350,00 zł – w czesnym  wliczone są wszystkie zajęcia dodatkowe:
  • j. angielski – 2 x w tygodniu
  • basen,
  • warsztaty kulinarne,
  • warsztaty malarskie,
  • j. niemiecki – 1x tygodniowo
  • piłka nożna – 1x tygodniowo
  • zaj. wyrównawcze – co dzień
  • świetlica – co dzień

Czesne płatne jest przez cały rok.

 • klasa anglojęzyczna z czesnym w wysokości 450,00 zł –  w czesnym  wliczone są wszystkie zajęcia dodatkowe:
  • j. angielski – co dzień,
  • j. niemiecki – 1x tygodniowo,
  • piłka nożna,
  • basen,
  • warsztaty kulinarne,
  • warsztaty malarskie na sztalugach
  • zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe w matematyce

Czesne płatne jest przez cały rok.

Zajęcia edukacyjne w szkole odbywają się w godzinach od 8 rano do 13.20 (w planie lekcji ujęto wszystkie zajęcia dodatkowe). Potem zapewniamy opiekę na świetlicy do godz. 16.30.