• czesne w wysokości 600 zł
 • języki obce codziennie
 • 4x w tygodniu język angielski w tym 2 x z native speakerem języka angielskiego z Filipin i języka niemieckiego z Niemiec. Dodatkowo zajęcia rozwijające komunikację w języku
 • warsztaty kulinarne
 • malowanie intuicyjne
 • zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe w matematyce, zajęcia sudoku
 • szachy
 • programowanie gamingowe i robotyka z kodowaniem
 • druk 3D
 • basen
 • zajęcia sportowe (SKS)
 • gimnastyka korekcyjna
 • pełna kadra specjalistyczna (pedagog specjalny, teraoeuta pedagogiczny, terapełta SI)
 • sala SI, magiczny dywan