– Własny plac zabaw bezpośrednio przy placówce

-Wewnętrzny plac zabaw ,,Małpi gaj”

-Pełnowymiarowa sala gimnastyczna zapewniająca optymalne warunki do rozwoju fizycznego podczas zajęć gimnastycznych i sportowych

-Duży teren do zabaw integracyjnych

-Bezpośredni dostęp do terenu przyległego do szkoły (stadion przy ul.Kusocińskiego )

-Parking dla rodziców

-Laboratorium naukowe

-Sala kulinarna

ATUTY

  • mała, kameralna szkoła
  • długie godziny funkcjonowania od 7.00-16.30
  • wykwalifikowana kadra pedagogiczna- nauczyciele z tytułami naukowymi doktora i magistra, w stopniu awansu zawodowego są to przede wszystkim nauczyciele dyplomowani i mianowani.
  • specjaliści z zakresu:

-Logopedii

-Psychologii

-Rewalidanci,

-Pedagodzy specjalni

-Neurologopedzi,

-Dyplomowani fizjoterapeuci

-Terapeuci Integracji-Sensorycznej(SI)

-Trenerzy Umiejętności Społecznej (TUS)

-Terapeuci Biofeedback

-Certyfikowani terapeuci ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

-Specjaliści metody terapii ręki

-Terapeuci pedagogiczni

-Terapeuci korekcyjno-kompensacyjni

-Terapeuci edukacji, rewalidacji i wspomagania osób ze spektrum

  • działania szkoły i nauczycieli skupiają się na tym ,aby każde dziecko miało możliwość uczenia się na najwyższym dla siebie poziomie ,bez względu na to, czy jest wybitnie inteligentne ,ma trudności emocjonalne czy jest osoba z niepełnosprawnością .Dzięki edukacji włączającej dzieci z niepełnosprawnością maja możliwość pełniejszego rozwoju intelektualnego, osobowego, a przede wszystkim społecznego. Dla uczniów pełnosprawnych jest to okazja do oswojenia się z odmiennością ,uczenia się akceptacji ,tolerancji .

UCZNIOWIE MŁODEGO KOPERNIKA LUBIĄ SWOJĄ SZKOŁĘ I NIE CHCĄ Z NIEJ WYCHODZIĆ!