szkola1

Współpraca z rodzicami

- indywidualny kontakt rodziców z wychowawcą klasy,

– Dyrektor szkoły do dyspozycji rodziców co dzień,

– Rada rodziców jako organ doradczy Dyrektora

– pedagog do dyspozycji rodzica co dzień