W Niepublicznej Językowej Szkole Podstawowej „Młody Kopernik” w Wałbrzychu od grudnia 2015 r., za zgodą rodziców/prawnych opiekunów uruchamiamy Szkolną Kampanię codziennego czytania.
Założeniem kampanii jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, oraz wskazanie dzieciom i rodzicom pozytywnych modeli spędzania wspólnie czasu.
Rodzice zobowiązali się do dopilnowania, aby każdy uczeń czytał codziennie (samodzielnie lub z pomocą dorosłego)20 minut. W celu sprawdzenia rozumienia czytanego tekstu, rodzice zostali poproszeni o omówienie czytanego tekstu z dziećmi.


Początkowo dzieci będą czytały dowolne teksty, a za zaznaczenie 5 dni czytania w tygodniu otrzymają ocenę „wspaniale”.
W kolejnym etapie pracy nauczyciele będą przygotowywać propozycję tekstu czytelniczego oraz raz w tygodniu, w piątek, zostanie przeprowadzony quiz wiedzy z tematyki opisanej w tekście źródłowym.
Ze względów motywacyjnych dzieci, które wykażą się zaangażowaniem w czytanie będą pozytywnie oceniane, natomiast żaden uczeń nie otrzyma negatywnej oceny za brak zaangażowania,.
Takie działanie ma na celu obniżenie napięcia i lęku przed oceną. Naszym założeniem jest pokazanie, że czytanie nie boli, a jest czynnością przyjemną, niosącą za sobą tylko pozytywne skojarzenia.
Program szkolnej kampanii codziennego czytania będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego.
Ewaluacja będzie dokonana na podstawie dokumentacji potwierdzającej poziom i zaangażowanie w czytanie dzieci