Cytując naszych uczniów, mamy zaszczyt przedstawić najlepszych nauczycieli na świecie i jesteśmy tego pewni

Pani Karolina

 • Psycholog kliniczny

 • Trener umiejętności społecznych

 • Rewalident uczniów ze spektrum autyzmu

Pan Marzenka

 • Specjalista terapii pedagogicznej

 • Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

PanI ewa

 • Pedagog specjalny

 • PEDAGOG

 • Specjalista rewalidacji i wspomagania osób ze spektrum autyzmu

Pani julita

 • SPecjalista od terapii pedagogicznej

 • SPECJALISTA OD ZAJĘĆ korekcyjno-KOMPENSACYJNych

Pan sylwia

 • Dyplomowany hipoterapeuta

 • Trener terapii rękiTrener ruchu rozwijającego (Weroniki Sherborne)

 • Terapeuta leczenia skolioz metody FED

 • Terapeuta integracji sensorycznej

 • Rewalident uczniów ze spektrum autyzmu

PanI ania

 • Oligofrenopedagog

 • Pedagog specjalny

Pani Ela

 • Neurologopeda 

 • Logopeda Terapeuta EEG 

 • Bajo Feedback 

 • Specjalista w przetwarzaniu słuchowym

Pani Joanna

 • Pedagog specjalny

 • Terapeuta integracji sensorycznej

 • Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

 • Rewalidant uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Terapeuta pedagogiczny

Pani Sylwia

 • Specjalista rewalidacji i wspomaganie uczniów ze spektrum autyzmu

Pan Kamil

 • Dyplomowany hipoterapeuta

 • Terapeuta integracji sensorycznej

 • Specjalista gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej

Pani Paula

 • Terapeuta integracji sensorycznej z terapią behawioralną

Pani WIOLETA

 • doradca zawodowy

 • PEDAGOG