dzieci

O szkole

Nauka powinna być dla ucznia przyjemnością. Rolą szkoły jest nie tylko kształcenie, ale rozwijanie  wyobraźni oraz talentów uczniów. Rozwijanie kreatywności u Państwa dziecka jest równie ważnym zadaniem dla naszego personelu.

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty od 1 –go września 2015r. realizujemy podstawę programową i ramowy plan działania zgodnie z przepisami Ministra Edukacji Narodowej. Uczniowie otrzymują świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na takich samych prawach jak uczniowie szkół publicznych.

Kształcimy dzieci od 1 do 8 klasy.  W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy nabór do klas -pierwszych, – drugich, -trzecich, – czwartych i piątych. Już dzisiaj zapraszamy!!! Przyjdź i odwiedź nas najlepiej z całą rodziną

Zajęcia w naszej szkole prowadzimy w ramach dwóch profili:

 • anglojęzycznym – cała podstawa programowa oraz wszystko co się w Naszej szkole dzieje odbywa się w dwóch językach – angielskim i polskim. W ramach czesnego :
  • nauka języka angielskiego co dzień,
  • nauka dodatkowego języka obcego (język niemiecki),
  • bogaty pakiet zajęć dodatkowych,
  • W naszej szkole uczymy dzieci swobodnego wyrażania myśli w obu językach w sposób naturalny.
 • ogólnym z dodatkową lekcją języka angielskiego oraz językiem niemieckim. W ramach czesnego (poza realizacją programu nauczania):
 • bogaty pakiet zajęć dodatkowych: basen, gimnastyka korekcyjna, warsztaty kulinarne, malarskie na sztalugach.