Nauka powinna być dla ucznia przyjemnością dlatego wysoko wykwalifikowana kadra dba o rozwijanie wyobraźni i talentów naszych uczniów w partnerski i przyjazny sposób. Szkoła powstała z pasji do nauczania języków obcych oraz potrzeby kontynuowania edukacji rozpoczętej w Publicznym Przedszkolu Aleks i Przyjaciele.

Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich, którzy pragną skutecznie rozwijać swoje pasje i talenty oraz osiągnąć sukces na miarę własnych możliwości. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. W nauczaniu opieramy się na rzetelnym przekazywaniu wiedzy zgodnie z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jednocześnie daleko wykraczamy poza zapisy zawarte w podstawie programowej. Poza zdobywaniem wiedzy i umiejętności językowych rozwijamy u naszych uczniów takie kompetencje jak kreatywność, współpracę ,krytyczne myślenie oraz kształtujemy postawę otwartości ,ciekawości, niezależności i samodzielności. Dbamy o to, aby proces nauki przebiegał w miłej atmosferze, w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie.

Kształcimy uczniów od klasy pierwszej do ósmej. Uczymy się w niewielkich grupach do 15 osób. Dzięki temu każde dziecko może rozwijać swój potencjał i jest traktowane indywidualnie

Nabór uczniów do klasy pierwszej prowadzimy z co najmniej 2-letnim okresem wyprzedzenia.