Język angielski – Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej to proces dynamiczny, a metodyka pracy zmienia się tu niemal z lekcji na lekcję. Począwszy od dużej intensywności różnorodnych ćwiczeń rozwijających umiejętność rozumienia ze słuchu zintegrowanego z mówieniem (powtarzanie rymowanek, wierszyków, śpiewanie piosenek), przez stopniowe wprowadzanie ćwiczeń rozwijających rozumienie zdań, dialogów, krótkich tekstów, aż po początkowe formy wypowiedzi pisemnej w starszych klasach szkoły podstawowej. Zawsze jednak, we wszystkich latach nauki pierwszego i drugiego etapu edukacji, niezbędne jest stosowanie takich technik i form pracy oraz materiałów dydaktycznych, w tym autentycznych, które zapewniają utrzymanie motywacji do nauki, czyli budzą zainteresowanie uczniów i pozwalają skupiać ich uwagę na zadaniach. Potrzebna jest do tego różnorodność i dynamika interakcji w klasie. Dlatego począwszy od klasy pierwszej oprócz lekcji w tradycyjnym rozumieniu prowadzimy godziny konwersacji z native speakerem z Filipin, by uczyć kompleksowo i efektywnie.

Język niemiecki – Wyniki badań w zakresie akwizycji języków obcych oraz badań nad mózgiem każą wspierać naukę pierwszego języka obcego jak najwcześniej. Przed rozpoczęciem okresu dojrzewania opanowanie składni i morfologii przychodzi łatwiej niż po jego zakończeniu. W chwili obecnej w Polsce nie w pełni jest jeszcze wykorzystany cenny okres między szóstym a trzynastym rokiem życia na naukę drugiego języka, który można by wprowadzić do szkół.Przedsiębiorstwa działające w Polsce wymagają coraz częściej od osób ubiegających się o pracę znajomości dwóch języków obcych. Biorąc pod uwagę bliskie stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami, osoby z dobrą znajomością języka niemieckiego mają na rynku pracy z pewnością istotną przewagę. Niemiecki jest także drugim najważniejszym językiem nauki. Niemcy zajmują trzecie miejsce w świecie, jeśli chodzi o wkład w badania naukowe i ich rozwój, oraz przyznają zagranicznym naukowcom stypendia na prowadzenie badań. Niemieckie uniwersytety prowadzą szeroko zakrojone programy wymiany dla studentów i są, w porównaniu z innymi zagranicznymi uczelniami, o wiele bardziej atrakcyjne pod względem kosztów studiowania.Dlatego począwszy od klasy pierwszej prowadzimy naukę niemieckiego.

PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE W MATEMATYCE

OBSZAR: Gry i zabawy logiczne jako forma aktywności umysłowej
Rozwijanie kompetencji matematycznych.
Kształcenie poznawcze, kształcące i wychowawcze.

CELE ZAJĘĆ:

1. Nauka i rozwijanie logicznego myślenia.
2. Kształtowanie i rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
3. Rozwijanie aktywności w uczeniu się.
4. Nauka koncentracji, zapamiętywania zasad i ich przestrzegania.
5. Rozwijanie postaw społecznych, współzawodnictwo, sukces, porażka.

W ramach zajęć realizowane będą moduły:

1. Poznanie zasad, reguł i taktyki gier planszowych
– Szachy;
– Othello;
– Warcaby;
– Cheese;
-Pentonimo.
2. Nauka zasad wypełniania SUDOKU
– Sudoku tradycyjne 4×4, 6×6, 9×9
– Sudoku wariantywne dla chętnych (palindromiczne, diagonalne, nieregularne, antykonikowe).
3. Nauka układania kostki RUBIKA
– poznanie rodzajów kostek;
– układanie kostki 2×2, 3×3 metodą LNB.
4. Gry zdeterminowane
– poznanie zasad gier z wygraną;
– tworzenie własnych zasad poznanych gier.
5. Gry na kartce papieru
– Gomoku;
– Statki;
– Pętle i łamańce.
6. Geometria papieru i nożyczek
– rysowanie, wycinanie;
– moduły kokardkowe;
– sklejanie modeli przestrzennych.

Zajęcia w klasach prowadzi niesamowity nauczyciel, który przedstawia uczniom matematykę jako sposób na grę i zabawę rozwijającą logiczne myślenie.

WARSZTATY KULINARNE – w specjalnej sali kulinarnej, czapkach kucharskich i fartuchach pichcimy, ach pichcimy…. Gotujemy i pieczemy… Pełen profesjonalizm… A potem konsumujemy, a jak coś zostaje to zabieramy dla rodziców do domu (oczywiście kuchenkę i piekarnik obsługują nauczyciele).

MALOWANIE INTUICYJNE

WARSZTATY MALARSKIE NA SZTALUGACH – Na zajęciach dzieci nauczą się podstawowych pojęć związanych z tymi dziedzinami. Dzięki temu będą z łatwością „poruszać” się w świecie sztuki. Z kolei zapoznanie z możliwościami środków plastycznego wyrazu przyczyni się do budowania niepowtarzalnego charakteru i nastroju każdej pracy, inspirujemy się dziełami znanych artystów (m.in. Picasso, Degas, Arcimboldo), a malowanie, nie tylko pędzlami, ale szpachlą, patykiem czy palcami, wywróci wyobraźnię do góry nogami. W ramach zajęć dzieci:

 • poznają techniki rysunkowe, takie jak: ołówek, węgiel, pastel, tusz
 • poznają technik malarskie, takie jak: akwarela, akryl
 • poznają narzędzia plastyczne, takie jak: pędzel, szpachla, ptasie pióro oraz… własne palce, a także wiele innych
 • poznają znaczenia słów: kompozycja, światłocień, perspektywa, proporcje, weduta, sztafaż, pejzaż… i wiele innych.
 • wykonają wiele prac w oparciu o zdobytą wiedzę

WŁASNY MAŁPI GAJ o pow. 50 m2 – zabawa do woli,

PEŁNOWYMIAROWA SALA GIMNASTYCZNA,

WIELKI PLAC ZABAW,

Szachy – dzięki grze w szachy każdy uczeń poprawia swoją koncentrację, zwiększa cierpliwość, pamięć, logiczne myślenie. Ta szlachetna gra uczy determinacji, motywacji i zasad fair play w aspekcie sportowego zachowania.

Warsztaty Lego – rozwijają kreatywność naszych uczniów, kształtują wyobraźnię, poprawiają motorykę i uczą precyzji. Budując w grupie budujemy relacje społeczne wśród naszych podopiecznych.

 Język hiszpański- Jest nauczany w naszej szkole od początku edukacji szkolnej, czyli od klasy pierwszej. Uważamy, że im wcześniejsza edukacja językowa, tym lepsze jej efekty w przyszłości. O tym, by uczyć poza językiem angielskim, niemieckim właśnie języka hiszpańskiego, zdecydował fakt, że jest to drugi najczęściej używany język na Ziemi.Dzieci, które uczą się języków obcych, trenują umysł, ćwiczą pamięć, a przy tym poznają bogactwo i dziedzictwo kulturowe innych krajów. Nasi uczniowie uczą się języka również przez m.in. śpiewanie, gotowanie, gry i aplikacje w języku hiszpańskim, oglądanie filmów i sztuk teatralnych po hiszpańsku, czytanie dostosowanych do poziomu językowego uczniów lektur, nagrywanie filmików, tworzenie projektów i własnych tekstów kultury po hiszpańsku.

Robotyka z kodowaniem-zajęcia pozwalają rozwijać kreatywne i analityczne myślenie,umiejętność planowania a także polepszenie umiejętności manualnych przy budowie robotów. Programując roboty,uczniowie poznają podstawowe idee tworzenia i działania algorytmów oraz działania zmiennych.Dzieci uczą się nowych kompetencji, poznając przy okazji nowe pojęcia i zwroty. Taka forma nauki poprzez zabawę doskonale przygotowuje dzieci do stawiania pierwszych kroków w programowaniu.Zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Stopniowo oswajamy uczniów  z nowymi pojęciami, które stają się  bardziej zrozumiałe i pozytywnie kojarzone, bo programowanie może być świetną zabawą.

Programowanie gamingowe-kładziemy  nacisk na naukę praktycznych umiejętności, rozwijanie samodzielności, zdolności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Nasi uczniowie podejmują ciekawe i inspirujące wyzwania. Zajęcia są gwarancją, że Twoje dziecko będzie się doskonale bawić i uczyć jednocześnie.

Druk 3d– uczniowie w praktyczny sposób zdobywają wiedzę z technologii druku 3D. Stawiamy na ciekawą, kreatywną i chwilami zabawną naukę, aby wprowadzić uczniów w świat nowoczesnych technologii i zachęcić ich do eksperymentowania i kreatywności.

Basen-zajęcia na basenie połączone z nauką pływania korzystnie wpływają na wszechstronny rozwój, zdrowie i sprawność naszych uczniów. Ćwiczenia w wodzie pobudzają krążenie i usprawniają pracę serca, wzmacniają mięśnie bez obciążania układu kostnego, poprawiają apetyt, uodparniają i hartują organizm dziecka, zapobiegają i korygują wady postawy.Pływanie jest pożądaną formą aktywności ruchowej i spędzania czasu wolnego.W ramach zajęć dzieci uczą się pływać oraz doskonalą swoje umiejętności pływackie pod okiem instruktorów.

Zajęcia sportowe (SKS) mają na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole

 • Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
 • Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
 • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 • Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 • Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
 • Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.
 • Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
 • Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
 • Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.