27 października odbyło się w naszej Szkole pasowanie pierwszoklasistów na ucznia, przygotowane przez starszych kolegów i koleżanki z klasy drugiej. Dzieci i Rodziców powitała Pani Dyrektor Jowita Rząsowska, która również odczytała akt ślubowania i dokonała ceremonii pasowania. Najmłodsi uczniowie naszej Szkoły otrzymali pamiątkowe dyplomy i koszulki, a na salę wjechał wielki tort. Następnie wszystkie dzieci wraz z Rodzicami udały się do klasy na pyszny poczęstunek. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Rodzicom uczniów klasy pierwszej i drugiej za zaangażowanie i pomoc przy organizacji uroczystości.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/2016/11/pasowanie” title=””]