Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne orszak Trzech Króli odbył się na terenie szkoły. Dzieci w przepięknych strojach przebrane za postaci z Szopki Betlejemskiej przeszły korowodem przez korytarze szkoły śpiewając kolędy i pastorałki.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/2017/01/3kroli” title=””]