„Święto Pieczonego Ziemniaka” jest okazją,by zaprosić wszystkie dzieci do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu.głównym celem imprezy jest poczęstunek wcześniej przygotowany w formie pieczonych kiełbasek i ziemniaków. Nie zabrakło zabaw inspirowanych przez wychowawców.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/2017/01/ziemniak” title=””]