W naszej szkole każdego ranka uczniowie spotykają się w bibliotece szkolnej aby,wspólnie czytać ulubione baśnie,bajki i lektury. Każdy uczeń ma okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami głośnego I płynnego czytania. W sali panuje bardzo miła i przyjazna atmosfera. Przy okazji uczymy się odpowiedniego zachowania w publicznych czytelniach oraz poszerzamy zasób słownictwa.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/2017/02/czytanie” title=””]