Tak nasi uczniowie pracują w domu i spędzają wolny czas.