Dyrektor Językowej Szkoły Podstawowej Młody Kopernik informuje, iż decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania Covid – 19, do 24 maja włącznie szkoła pozostaje zamknięta. Nauczanie odbywać się będzie w dalszym ciągu zdalnie.

Od początku wzrostu zagrożenia szkoła wprowadziła dodatkowe procedury polegające na klasowym myciu rąk co przerwę, takiej też dezynfekcji wszystkich klamek, poręczy itp., oraz mierzeniu temperatury wszystkim uczniom przed wejściem do placówki, ponadto ograniczyła wstep rodziców do recepcji. Odpowiadając na zapotrzebowanie chwili placówka zakupiła urządzenie do odkażania pomieszczeń.

W załącznikach ważne informacje dla rodziców i dzieci.  Autorem poradnika dla dzieci jest nasz dyr . dydaktyczny i pedagog mgr Joanna Pluta, a dla rodziców Lisa Damour psycholog młodzieży

Poradnik dla dzieci

Poradnik dla uczniów

Poradnik dla rodziców