• Język angielski/niemiecki/hiszpański
 • Kładziemy nacisk na komunikację, pomagamy przełamywać barierę językową dzieci, budować pewność siebie i rozwijać elastyczność językową
 • Komunikacja w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim  jest dla naszych uczniów czymś naturalnym, spontanicznym i dającym radość: odbywa się podczas zabawy, rutynowych czynności i zajęć
 • lekcje oparte na zabawie i ruchu, aby przyswajanie języka odbywało się w sposób intuicyjny i naturalny
 • Konwersacje z Native Speakerem
 • zajęć dodatkowych rozwijające komunikacje w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim już od klasy pierwszej
 • przygotowujemy uczniów do prestiżowego egzaminu językowego Cambridge -organizujemy te egzaminy w naszej szkole
 • Uczymy w taki sposób, aby uczniowie nie tylko świetnie zdawali egzaminy, ale wykorzystywali zdobytą wiedzę w życiu
 • Organizujemy konkursy z języka angielskiego, niemieckiego  ponieważ zależy nam na sukcesach naszych uczniów
 • zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe w matematyce /zajęcia z SUDOKU

Zajęcia mają na celu u uczniów:

-Rozwijać  logiczne  myślenie
-kształtować  i rozwijać wyobraźnie  przestrzenną

-rozwijać aktywność w uczeniu się
-nauczyć  koncentracji, zapamiętywania zasad i ich przestrzegania
-rozwijać postawy społeczne, współzawodnictwo, sukces, porażkę

W ramach zajęć realizowane będą moduły:

1. Poznanie zasad, reguł i taktyki gier planszowych
– Szachy;
– Othello;
– Warcaby;
– Cheese;
-Pentonimo.
2. Nauka zasad wypełniania SUDOKU
– Sudoku tradycyjne 4×4, 6×6, 9×9
– Sudoku wariantywne dla chętnych (palindromiczne, diagonalne, nieregularne, antykonikowe).

3. Nauka układania kostki RUBIKA
– poznanie rodzajów kostek;
– układanie kostki 2×2, 3×3 metodą LNB.
4. Gry zdeterminowane
– poznanie zasad gier z wygraną;
– tworzenie własnych zasad poznanych gier.
5. Gry na kartce papieru
– Gomoku;
– Statki;
– Pętle i łamańce.
6. Geometria papieru i nożyczek
– rysowanie, wycinanie;
– moduły kokardkowe;
– sklejanie modeli przestrzennych.

Zajęcia w klasach prowadzi niesamowity nauczyciel, który przedstawia uczniom matematykę jako sposób na grę i zabawę rozwijającą logiczne myślenie.

WARSZTATY KULINARNE – w specjalnej sali kulinarnej, czapkach kucharskich i fartuchach pichcimy, ach pichcimy…. Gotujemy i pieczemy… Pełen profesjonalizm… A potem konsumujemy, a jak coś zostaje to zabieramy dla rodziców do domu (oczywiście kuchenkę i piekarnik obsługują nauczyciele).

WARSZTATY MALARSKIE  – Na zajęciach dzieci nauczą się podstawowych pojęć związanych z tymi dziedzinami. Dzięki temu będą z łatwością „poruszać” się w świecie sztuki. Z kolei zapoznanie z możliwościami środków plastycznego wyrazu przyczyni się do budowania niepowtarzalnego charakteru i nastroju każdej pracy, inspirujemy się dziełami znanych artystów (m.in. Picasso, Degas, Arcimboldo), a malowanie, nie tylko pędzlami, ale szpachlą, patykiem czy palcami, wywróci wyobraźnię do góry nogami. W ramach zajęć dzieci:

 • poznają techniki rysunkowe, takie jak: ołówek, węgiel, pastel, tusz
 • poznają technik malarskie, takie jak: akwarela, akryl
 • poznają narzędzia plastyczne, takie jak: pędzel, szpachla, ptasie pióro oraz… własne palce, a także wiele innych
 • poznają znaczenia słów: kompozycja, światłocień, perspektywa, proporcje, weduta, sztafaż, pejzaż… i wiele innych.
 • wykonają wiele prac w oparciu o zdobytą wiedzę

SZACHY

 zajmują w naszej szkole szczególne miejsce, a gra w szachy jest jedną z najpopularniejszych form spędzania czasu wybieraną przez naszych uczniów. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonego trenera i poza nauką zasad gry, wspierają rozwój logicznego myślenia, spostrzegawczość i przede wszystkim dają mnóstwo frajdy.

– robotyka z kodowaniem-zajęcia pozwalają rozwijać kreatywne i analityczne myślenie,umiejętność planowania a także polepszenie umiejętności manualnych przy budowie robotów. Programując roboty,uczniowie poznają podstawowe idee tworzenia i działania algorytmów oraz działania zmiennych.Dzieci uczą się nowych kompetencji, poznając przy okazji nowe pojęcia i zwroty. Taka forma nauki poprzez zabawę doskonale przygotowuje dzieci do stawiania pierwszych kroków w programowaniu.Zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Stopniowo oswajamy uczniów  z nowymi pojęciami, które stają się  bardziej zrozumiałe i pozytywnie kojarzone, bo programowanie może być świetną zabawą.

programowanie gamingowe-kładziemy  nacisk na naukę praktycznych umiejętności, rozwijanie samodzielności, zdolności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Nasi uczniowie podejmują ciekawe i inspirujące wyzwania. Zajęcia są gwarancją, że Twoje dziecko będzie się doskonale bawić i uczyć jednocześnie.

-druk 3D- uczniowie w praktyczny sposób zdobywają wiedzę z technologii druku 3D. Stawiamy na ciekawą, kreatywną i chwilami zabawną naukę, aby wprowadzić uczniów w świat nowoczesnych technologii i zachęcić ich do eksperymentowania i kreatywności.

-basen-zajęcia na basenie połączone z nauką pływania korzystnie wpływają na wszechstronny rozwój, zdrowie i sprawność naszych uczniów. Ćwiczenia w wodzie pobudzają krążenie i usprawniają pracę serca, wzmacniają mięśnie bez obciążania układu kostnego, poprawiają apetyt, uodparniają i hartują organizm dziecka, zapobiegają i korygują wady postawy.Pływanie jest pożądaną formą aktywności ruchowej i spędzania czasu wolnego.W ramach zajęć dzieci uczą się pływać oraz doskonalą swoje umiejętności pływackie pod okiem instruktorów.

-zajęcia sportowe (SKS)mają na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole

 • Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
 • Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
 • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 • Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 • Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
 • Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.
 • Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
 • Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
 • Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
 • Gimnastyka korekcyjna-uczniowie  podnoszą ogólną sprawność i wydolność organizmu poprzez zwiększanie zakresu ruchów w stawach, wzmacnianie siły mięśni, stymulowanie rozwoju intelektualnego – zwiększanie samodzielności i zdobywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.
 • Zajecia logopedyczne/logorytmicze – kształtują rozwój komunikacji i mowy u uczniów.Głównym celem jest korygowanie wad mowy  i zaburzeń słuchu. Kształcąc ruchy całego ciała  oraz obcując z muzyką i rytmem wpływamy pośrednio na usprawnianie narządów mowy.
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbornepodczas zajęć uczniowie wykorzystują ruch jako narzędzia, które wpływa na jego rozwój i jest w stanie korygować już istniejące zaburzenia rozwojowe czy zaburzenia neurologiczne
 • Trening umiejetnosci społecznych-dzieci uczą się porozumiewania się z rówieśnikami, współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z emocjami w sposób akceptowalny społecznie.
 • Dogoterapia/Hipoterapiametody terapeutyczne opierające się na dobroczynnym, leczniczym wpływie zwierząt na zdrowie i samopoczucie dzieci. Dzięki tym metodą dzieci  łatwiej pokonują lęki, budują  więzi, wyrażają swoje emocje i komunikują  się ze światem.
 • Sensoplastykazajęcia wspierające rozwój poprzez działania z zakresu poznawania świata zmysłami: węch, wzrok, dotyk, słuch i smak.  Aktywności sensoplastyczne wpływają na świadomość ciała i przestrzeni oraz motorykę małą i dużą. Dzieci doświadczają różnych faktur, ucząc się, samodzielnie tworzą kolorowe masy i ciecze, mają szansę poznawać nowe smaki i faktury oraz po prostu świetnie się bawią.
 • Terapia rękiusprawnianiu precyzyjnych ruchów dłoni i palców mających na celu zaangażowanie całej kończyny górnej do wykonywania różnorodnych zadań.
 • Zajęcia taneczne– lekcje tańca w naszej szkole mają na celu rozwiniecie percepcji ruchowej jak i sfery emocjonalnej. Dzieci w  uczą się prowadzić rozgrzewkę przed całą klasą co sprawia, że wybywają się stresu przed wystąpieniem publicznym. Lekcja to czysta przyjemność, ponieważ uczniowie mają wpływ na to do jakiej muzyki będziemy tworzyć choreografię. Zajecia są uzupełniane zabawami tanecznymi, dzięki, którym każdy może uwolnić energię w dowolny sposób

Laboratorium- zajęcia  podczas których każdy uczestnik poznaje ducha prawdziwej pracy naukowej. Naszą misją jest popularyzacja nauki przez zabawę i uświadamianie, że uczymy się całe życie. Naszym największym sukcesem – uśmiechnięte dzieci. Uczniowie  za pomocą bezpiecznych doświadczeń biologicznych, odkrywają prawa i zjawiska otaczającego świata oraz w przystępny sposób otrzymują odpowiedzi na najbardziej nurtujące je pytania. Zajęcia  umożliwiają uczniom samodzielne badanie zjawisk przyrodniczych, prowadzenie obserwacji i eksperymentów. W trakcie zajęć dzieci zapamiętują przez działanie, a nie jedynie obserwowanie. Tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu przyrody, ale nie ogranicza się tylko do wiedzy zawartej w szkolnych podręcznikach.Uczniowie odkrywają fascynujące oblicze przyrody. Wykonują ciekawe i barwne doświadczenia fizyczne i chemiczne. Przeprowadzając eksperymenty, mogą sprawdzić m.in., czy rośliny zawierają barwniki, czy w owocach jest DNA, co to jest gęstość, co znajduje się na naszych rękach, w jakich produktach znajduje się skrobia, jak wygląda komórka, czy grzyby żyją, po co roślinie korzenie, jak wygląda mikroświat.