Zajęcia te mają postać lekcji bibliotecznych wycieczek i warsztatów z udziałem naszych dzieci. Na warsztatach prowadzone są zajęcia, które  kształtują umiejętności prawidłowego korzystania ze zbiorów  bibliotecznych przez dzieci, uczą sposobów docierania do informacji wykorzystania jej w życiu codziennym oraz poszerzają wiedzę ogólną.

Folder Gallery Error: Unable to find the directory wp-content/uploads/2017/06/biblioteka.